telefon
kontaktowy

604 962 685
85 732 75 88

Gabinet czynny:

Poniedziałek            15:30 - 18:30
Środa 15:30 - 18:30
Czwartek 15:30 - 18:30
Sobota 10:00 - 13:00

Test podwójny jako jedno z najważniejszych bada prenatalnych

W XXI wieku doszło do bardzo dużych zmian w kwestii opieki nad kobietami w ciąży oraz rozwijającymi się w ich brzuchach dziećmi. Obecnie płód coraz częściej jest traktowany przez lekarzy tak samo jak inni pacjenci. Obecnie stosowane technologie medyczne umożliwiają wykonanie wielu dokładnych badań, które dają wiele mających istotny wpływ na dalsze prowadzenie ciąży informacji. Jednym z najważniejszych rodzajów badań prenatalnych jest wykonywany w pierwszym trymestrze ciąży test podwójny. Dlaczego jest on tak ważny?

Co to jest test podwójny?

Test podwójny to przeprowadzane u kobiet w ciąży nieinwazyjne badanie biochemiczne. Samo badanie jest bardzo proste i polega jedynie na pobraniu krwi od przyszłej mamy. Przed pobraniem krwi nie podaje się pacjentce żadnych leków, w trakcie badania nie ingeruje się też w żaden sposób w organizm płodu. Mimo to test podwójny daje bardzo dużo informacji na temat płodu. Wyniki badania dają przede wszystkim możliwość oceny prawdopodobieństwa wystąpienia wad wrodzonych płodu. Test podwójny daje możliwość wykrycia zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz wielu innych rodzajów wad genetycznych, czyli aberracji chromosomowych.
Wykonanie testu podwójnego jest zalecane przede wszystkim dlatego, że jest całkowicie bezinwazyjne i nie stanowi żadnego zagrożenia ani dla przyszłej mamy, ani dla rozwijającego się płodu. Czułość testu podwójnego ocenia się na około 60 procent.

Na czym polega test podwójny?

Pobrana od pacjentki próbka krwi jest badana pod kątem poziomu białka płodowego AFP oraz wolnej podjednostki beta-HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej. Test podwójny, żeby być jak najbardziej miarodajnym, powinien zostać wykonany pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży. Otrzymane wyniki badania prowadzący ciąże lekarz interpretuje, porównując je do wyników innych wykonanych badań prenatalnych u kobiety w ciąży, m.in. badań USG.

Jakie są szczególne wskazania do wykonania testu podwójnego w trakcie ciąży?

Test podwójny, podobnie jak i inne rodzaje badań prenatalnych, nie jest badaniem obowiązkowym, jednak na pewno warto jest je wykonać. Szczególnie istotne takie badanie jest u kobiet, które zaszły w ciążę po ukończeniu 35 lat.  W ich przypadku powstanie wad wrodzonych u dziecka jest już bowiem znacznie większe. Wykonanie testu podwójnego zaleca się również, jeśli w wykonanych wcześniej badaniach USG płodu stwierdzono jakieś cechy, które mogłyby sugerować obecność wad wrodzonych. Taka sama sytuacja jest w przypadkach otrzymania nieprawidłowych wyników wykonanych badań biochemicznych. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się również osoby, u których w poprzednich ciążach występowały przypadki wad wrodzonych płodu oraz osoby, które we wczesnym okresie ciąży były zmuszone stosować określone leki, np. antybiotyki czy leki przeciwpadaczkowe.

Aby zapisać się na wizytę bądź konsultacje, prosimy o kontakt pod jednym z powyższych numerów telefonu.

Więcej informacji o lokalizacji gabinetu w Białymstoku w zakładce Kontakt.