telefon
kontaktowy

604 962 685
85 732 75 88

Gabinet czynny:

Poniedziałek            15:30 - 18:30
Środa 15:30 - 18:30
Czwartek 15:30 - 18:30
Sobota 10:00 - 13:00

Kalendarz badań USG w okresie ciąży

W trakcie trwania ciąży, żeby mieć pewność, że rozwijającemu się w brzuchu matki dziecku nie grozi żadne niebezpieczeństwo i że na pewno w pełni prawidłowo się ono rozwija, konieczne jest wykonywanie określonych badań diagnostycznych. Jednymi z najważniejszych badań są badania ultrasonograficzne, czyli USG. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu przedstawiamy dokładny kalendarz badań USG w trakcie ciąży. Wyjaśniamy też, jaki jest cel wykonywania w danych terminach  badań USG.

W jakim celu wykonywane są badania USG w trakcie ciąży?

Wykonanie badań USG w trakcie ciąży daje możliwość obejrzenia dziecka w brzuchu matki. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie dokładnej diagnostyki i szybkie rozpoznanie wszystkich ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu. W przypadku wykrycia podczas wykonywania badania USG jakiejś choroby lub wady płodu lekarz musi skierować pacjentkę do specjalistycznego ośrodka referencyjnego, w którym zostanie przeprowadzona dokładniejsza diagnostyka. W niektórych przypadkach zdarza się też tak, że w trakcie badania USG w ramach prowadzenia ciąży, wykrywa się także bardzo poważne i całkowicie nieuleczalne wady. W takich przypadkach przyszli rodzice będą musieli podjąć decyzję, czy będą chcieli kontynuować ciążę. Do takich sytuacji  jednak na szczęście dochodzi bardzo rzadko.

Ilość koniecznych lub zalecanych do wykonania badań USG w trakcie ciąży jest określona przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Według obowiązujących zasad w trakcie ciąży badanie USG powinno być wykonane przynajmniej trzykrotnie.  Cel każdego z takich badań jest nieco inny i zależy przede wszystkim od etapu ciąży  oraz od sytuacji położniczej kobiety. Co bardzo ważne, badanie USG jest całkowicie bezpieczne dla kobiety w ciąży oraz dla rozwijającego się w jej brzuchu dziecka.

Badanie USG przed 10. tygodniem ciąży

Badanie USG przed 10. tygodniem ciąży nie znajduje się w standardowym kalendarzu badań ultrasonograficznym w trakcie ciąży. Bardzo często jednak i to badanie USG jest zalecane przez lekarza ginekologa w trakcie prowadzenia ciąży. Badanie w tym momencie jest wykonywane podczas jednej z pierwszych wizyt w gabinecie ginekologicznym po osiągnięciu dodatniego wyniku testu ciążowego.

Celem takiego badania USG jest potwierdzenie ciąży oraz jej prawidłowej lokalizacji. Badanie USG przed 10. tygodniem ciąży jest wykonywane z użyciem sondy dopochwowej. W trakcie badania oceniane są m.in. uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego, ocena zarodka, ocena pęcherzyka ciążowego, pęcherzyka żółtkowego oraz samego narządu rodnego.

Badanie USG między 11. a 14. tygodniem ciąży

To badanie USG jest już wykonywane standardowo w tracie prowadzenia ciąży.  Powinno być wykonane dokładnie przed upływem 13. tygodnia i 6. dnia ciąży.  Warunkiem jest także odpowiednia długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu, która powinna wynosić od 45 do 84 mm. Inną nazwą badania USG między 11. a 14. tygodniem ciąży jest USG genetyczne. Wykonuje się je z użyciem głowicy przezbrzusznej. Wyjątkiem są pacjentki z dużą otyłością brzuszną. W tym wypadku badanie USG jest wykonywane głowicą przezpochwową. Głównym celem tego badania jest wykonanie wstępnej oceny wszystkich narządów płodu oraz oceny ryzyka wystąpienia u niego chorób będących skutkiem wad chromosomalnych, czyli m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Pataua. Badanie to umożliwia również dokładną ocenę wieku ciąży oraz budowy anatomicznej płodu.

Badania USG między 18. a 22. tygodniem ciąży

Badanie USG między 18. a 22. tygodniem ciąży nazywane jest badaniem połówkowym. Celem tego badania jest dokonanie szczegółowej oceny anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. W trakcie badania dokonuje się także oceny masy płodu oraz wieku ciążowego. Ocenie podczas tego badania USG podlegają wszystkie części głowy (m.in. czaszka, mózg i twarz), szyja, klatka piersiowa, serce, kręgosłup i jama brzuszna. To badanie pozwala również na określenie płci dziecka.

Badanie USG między 28. a 32. tygodniem ciąży

Badanie USG w trzecim trymestrze ciąży jest ostatnim. Jego celem jest dokonanie kolejnej oceny rozwoju płodu oraz sprawdzenie, czy na pewno jest ono prawidłowo położone. W trakcie badania ocenia się m.in. budowę anatomiczną płodu, ilość płynu owodniowego, stan szyjki macicy oraz położenie łożyska.

Aby zapisać się na wizytę bądź konsultacje, prosimy o kontakt pod jednym z powyższych numerów telefonu.

Więcej informacji o lokalizacji gabinetu w Białymstoku w zakładce Kontakt.